Weten jullie wat jullie willen doen met de verdeling van jullie pensioen? Willen jullie verevenen, conversie, verrekenen, een andere percentage dan 50/50, of houden jullie ieder je eigen pensioen?

Met de huidige wettelijke regeling “verevenen” wordt bedoeld dat jullie over en weer recht hebben op de helft van het tijdens huwelijk/partnerschap opgebouwde pensioen. Door een “afwijkend percentage” kunnen jullie ook uitgaan van een andere dan 50/50 verdeling om de verevening op basis van jullie specifieke omstandigheden (leeftijdsverschillen, andere oudedagsvoorzieningen, verschil in vermogen) te optimaliseren. …