Weten jullie wat jullie willen doen met de verdeling van jullie pensioen? Willen jullie verevenen, conversie, verrekenen, een andere percentage dan 50/50, of houden jullie ieder je eigen pensioen?

Met de huidige wettelijke regeling “verevenen” wordt bedoeld dat jullie over en weer recht hebben op de helft van het tijdens huwelijk/partnerschap opgebouwde pensioen.

Door een “afwijkend percentage” kunnen jullie ook uitgaan van een andere dan 50/50 verdeling om de verevening op basis van jullie specifieke omstandigheden (leeftijdsverschillen, andere oudedagsvoorzieningen, verschil in vermogen) te optimaliseren.

Met “conversie” wordt bedoeld dat de helft van de opbouw over en weer wordt omgezet in een zelfstandig recht voor beiden. Bij conversie wordt daarin ook het eventuele bijzondere partnerpensioen meegenomen. Na conversie zijn jullie niet meer van elkaars pensioendatum afhankelijk. Het zelfstandige pensioen gaat in op de eigen pensioenleeftijd. Ook de wettelijke keuze mogelijkheden gelden zoals eerder of later met pensioen, of eerst een hoger en daarna een later pensioen behoren tot de mogelijkheden.

Met “afzien” wordt bedoeld dat ieder zijn eigen pensioen houdt. In dat geval kan de fiscus het afzien van verevening zien als schenking, met een naheffing van schenkbelasting tot gevolg.