Lukt het om in onderling overleg afspraken te maken over de eventuele partneralimentatie?

Wettelijk gezien kunnen jullie in onderling overleg de partneralimentatie zelf vaststellen. Dat geldt ook voor de duur van de partneralimentatie. Er zijn richtlijnen voor de bepaling van de partneralimentatie opgesteld. In de zo genoemde Tremanormen is aangegeven op welke wijze de behoefte en de draagkracht berekend worden. Rechters hanteren dezelfde normen. Wat betreft de duur …