Lukt het om in onderling overleg afspraken te maken over de eventuele partneralimentatie?

Wettelijk gezien kunnen jullie in onderling overleg de partneralimentatie zelf vaststellen. Dat geldt ook voor de duur van de partneralimentatie.

Er zijn richtlijnen voor de bepaling van de partneralimentatie opgesteld. In de zo genoemde Tremanormen is aangegeven op welke wijze de behoefte en de draagkracht berekend worden. Rechters hanteren dezelfde normen.

Wat betreft de duur van de partneralimentatie is deze met ingang van 2020 gesteld op een halfjaar per huwelijksjaar met een maximum van 5 jaar. Daarop gelden een drietal uitzonderingen.

  1. de partneralimentatie loopt door totdat het jongste kind 12 jaar is
  2. heeft het huwelijk 15 jaar of langer geduurd en is de alimentatiegerechtigde korter dan 10 jaar van de AOW leeftijd verwijder? In dat geval loopt de partneralimentatie door tot de AOW leeftijd van de alimentatiegerechtigde
  3. heeft het huwelijk 15 jaar of langer geduurd en is de alimentatiegerechtigde langer dan 10 jaar van de AOW leeftijd verwijder? En is de alimentatiegerechtigde geboren op 1 januari 1970 of daarvóór? In dat geval bedraagt de maximale duur van de partneralimentatie 10 jaar

Voor meer informatie over partneralimentatie klik hier.