Kunnen jullie het eens worden over wie er in de woning kan blijven wonen, of dat de woning verkocht zal worden?

In juridische zin heeft degene op wiens naam de woning staat het recht om, wanneer dit financieel haalbaar is, in de woning te blijven wonen. Dit hangt ook af van het gegeven, of en zo ja welke huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden er zijn gemaakt. Ook wanneer de woning aan een van beiden toebehoort, neemt dat niet …