Kunnen jullie het eens worden over wie er in de woning kan blijven wonen, of dat de woning verkocht zal worden?

In juridische zin heeft degene op wiens naam de woning staat het recht om, wanneer dit financieel haalbaar is, in de woning te blijven wonen. Dit hangt ook af van het gegeven, of en zo ja welke huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden er zijn gemaakt. Ook wanneer de woning aan een van beiden toebehoort, neemt dat niet weg dat de ander mogelijk wel aanspraak op verrekening, of vergoeding van (een gedeelte) van de overwaarde kan maken. Staat de woning onder water? In dat geval deelt de ander mogelijk mee in de onderwaarde van de woning.

Staat de woning op beider naam? In dat geval is bepalend voor wie er in de woning kan blijven wonen of dat financieel haalbaar is. Ook hier zal rekening gehouden moeten worden met de over- of onderwaarde van de woning.

In het geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap zal er waar het gaat om de financiƫle haalbaarheid door de geldverstrekker ook rekening gehouden worden met de eventueel te ontvangen, of te betalen partneralimentatie. In alle gevallen laat de geldgever de eventuele kinderalimentatie buiten beschouwing.