Kunnen jullie het eens worden over de verdeling van financiële producten zoals bankrekeningen, spaar- en beleggingsrekeningen, aandelenportefeuille, leningen, (levens) verzekeringen, lijfrente, etc.?

Hoe de financiële producten verdeeld dienen te worden hangt af van het gegeven of en zo ja welke huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden er zijn gemaakt. Bij samenleving is dat doorgaans in de samenlevingsovereenkomst geregeld. Aan de verdeling van financiële producten kunnen fiscale gevolgen verbonden zijn. Daarmee moet bij de aangifte in het jaar van de scheiding …