Hebben jullie hulp nodig bij het vastleggen van de afspraken met betrekking tot de kinderen (opstellen ouderschapsplan)?

In het geval van minderjarige kinderen, dient er een ouderschapsplan opgesteld te worden. Het ouderschapsplan bevat in ieder geval de volgende afspraken: hoe de zorg en opvoeding is geregeld, hoe de omgang is geregeld, hoe jullie elkaar informeren over belangrijke onderwerpen, hoe jullie de kosten voor de opvoeding en verzorging hebben geregeld. Het ouderschapsplan kan …