Wat is jullie burgerlijke status?

Jullie burgerlijke status bepaalt jullie onderlinge juridische en vermogensrechtelijke verhouding. Zonder huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden, geldt met ingang van 1 januari 2018 de beperkte gemeenschap. Is het huwelijk of het geregistreerd partnerschap aangegaan zonder voorwaarden voor 2018? In dat geval geldt er een algehele gemeenschap van goederen. Het huwelijksvermogensrecht bepaalt op welke wijze het vermogen bij scheiding wordt afgewikkeld.

Wonen jullie samen? In dat geval is doorgaans in de samenlevingsovereenkomst geregeld hoe het gezamenlijk vermogen verdeeld moet worden. Is er geen samenlevingsovereenkomst? In dat geval zullen jullie er, eventueel met begeleiding van een scheidingsprofessional, in onderling overleg uit moeten komen.