Lukt het om in onderling overleg afspraken te maken over belangrijke onderwerpen als het hoofdverblijf, de verdeling van de ouderlijke taken, onderlinge informatie en afstemming, de omgang met de kinderen, etc.?

In het geval van minderjarige kinderen, dient er een ouderschapsplan opgesteld te worden. De begeleiding is inclusief de opstelling van het ouderschapsplan. Voor wie is het ouderschapsplan wettelijk verplicht?

  • gehuwde en geregistreerde ouders met of zonder gezamenlijk gezag
  • samenwonende ouders met gezamenlijk gezag

Het ouderschapsplan bevat in ieder geval de volgende afspraken:

  • hoe de zorg en opvoeding is geregeld,
  • hoe de omgang is geregeld,
  • hoe jullie elkaar informeren over belangrijke onderwerpen,
  • hoe jullie de kosten voor de opvoeding en verzorging hebben geregeld.