Lukt het om in onderling overleg afspraken maken over de kinderalimentatie?

In onderling overleg kunnen jullie de kinderalimentatie vaststellen. Er zijn richtlijnen voor de bepaling van de kinderalimentatie vastgelegd. Dit zijn de zo genoemde Tremanormen. Het is raadzaam om geen kinderalimentatie af te spreken die beduidend onder de norm liggen. Dit kan in juridische zin problemen geven.

Kinderalimentatie wordt middels de Tremanormen forfaitair vastgesteld. Als uitgangspunt dient het netto gezinsinkomen direct vóór de scheiding. Hoe de kosten voor de kinderen gedragen dienen te worden hangt af van jullie draagkracht ná de scheiding.