Kunnen jullie het eens worden over wie er in de woning kan blijven wonen?

Wie er in de woning kan blijven wonen, is een zaak die jullie onderling regelen. Veelal is bepalend voor wie van beiden dat financieel haalbaar is. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de eventuele partneralimentatie in het geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ook is van belang wat voor ieder van jullie de kansen op de woningmarkt zijn.