Komen jullie er in onderling overleg uit wat betreft de verdeling van de roerende goederen (inboedel, auto, etc.)?

Hoe de roerende zaken verdeeld dienen te worden hangt af van het gegeven of en zo ja welke huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden er zijn gemaakt. Bij samenleving is dat doorgaans in de samenlevingsovereenkomst geregeld.

De meeste stellen komen in onderling overleg wel uit de verdeling van de roerende zaken. Wanneer er zeer waardevolle zaken te verdelen zijn, moet er rekening met overbedeling gehouden worden. Dit om het risico van heffing van schenkbelasting te voorkomen.