Kies de vier onderwerpen die voor jou het belangrijkste zijn m.b.t. de scheiding c.q. het uit elkaar gaan en de begeleiding.