Weten jullie wat jullie netto besteedbare inkomen wordt na de scheiding, rekening houdend met de eventuele toeslagen en de nieuwe woonlasten?

Weten waar je aan toe bent. Wat wordt mijn netto besteedbaar inkomen na de scheiding? Dit is het netto inkomen inclusief toeslagen en, voor zover van toepassing, de kinderbijslag na aftrek van de woonlasten en de premie voor de zorgverzekering.