Notaris

Op grond van de door jou geven antwoorden op de meerkeuzevragen en hetgeen wat voor jou het belangrijkste onderwerp is, ligt de begeleiding door de notaris het meest voor de hand. Met de gespreks- en procesbegeleiding door de notaris wordt het in de regel mogelijk om overeenstemming te bereiken op onderwerpen waar dat eerst misschien niet mogelijk was. De notaris stelt de beëindigingsovereenkomst op en ondertekend deze mede. Daarna kan de beëindiging van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van de burgerlijke stand ingeschreven worden.
Vaak is de gang naar de notaris sowieso noodzakelijk. Dit is zeker het geval wanneer er sprake is van een eigen woning, of wanneer er testamenten zijn die aangepast moeten worden. Een alternatief voor de begeleiding door de notaris, is het opstellen en mede ondertekenen van de beëindigingsovereenkomst door een advocaat.

Een notaris is geen financieel adviseur. Wanneer er naast de begeleiding door de notaris ook behoefte is aan financiële en/of fiscale expertise en advies, kan BFPA dit additioneel verzorgen. Met BFPA als register financieel echtscheidingsadviseur (RFEA) hou je de gehele financiële en fiscale advisering en begeleiding in één hand! Dit kan op individuele basis of gezamenlijk. In veel situaties geeft financiële duidelijkheid ruimte om, ook over andere onderwerpen, overeenstemming te bereiken waar dat eerst niet mogelijk was.

BFPA werkt met zowel mediators als ook advocaten en notarissen samen. Neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek wat betreft de scheidingsbegeleiding met mediation in combinatie met BFPA.