Notaris

Bij een scheiding of uit elkaar gaan is de gang naar de notaris in veel gevallen noodzakelijk. Zijn er kinderen? In dat geval is het goed om stil te staan bij zaken zoals ouderlijk vruchtgenot over het vermogen van de minderjarige kinderen, het beheer over het vermogen van de minderjarige kinderen, de voogdij, etc.

Je kunt overwegen om een bewindvoerder aan te stellen over het vermogen dat je aan jouw minderjarige kinderen nalaat, in het geval dat je overlijdt. Je kunt besluiten dat je ex partner niet, of juist wel de beschikking krijgt over de vruchten over jouw nalatenschap aan je kinderen. Stel een kind komt na jou te overlijden, wie erft er dan? Als je niet wilt dat je ex partner in dat geval een deel van de erfenis ontvangt, kan dat ook notarieel geregeld worden.

Waren er al testamenten? Die zullen dan aan de nieuwe situatie aangepast moeten worden. Houd in ieder geval rekening met deze bijkomende kosten!