Notaris

Bij een scheiding of uit elkaar gaan is de gang naar de notaris in veel gevallen noodzakelijk dan wel op zijn minst verstandig. Dit is met een eigenwoning sowieso het geval. Zijn er testamenten? Die zullen dan aan de nieuwe situatie aangepast moeten worden. Houd in ieder geval rekening met deze bijkomende kosten!