Notaris

Op grond van de door jou geven antwoorden op de meerkeuzevragen en hetgeen wat voor jou het belangrijkste onderwerp is, ligt de begeleiding door de notaris het meest voor de hand. Met de gespreks- en procesbegeleiding door de notaris wordt het in de regel mogelijk om overeenstemming te bereiken over onderwerpen waar dat eerst misschien niet mogelijk was. De notaris stelt de beëindigingsovereenkomst op en ondertekend deze samen met jullie. Daarna kan de beëindiging van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van de burgerlijke stand ingeschreven worden.
Vaak is de gang naar de notaris sowieso noodzakelijk. Dit is zeker het geval wanneer er sprake is van een eigen woning, of wanneer er testamenten zijn die aangepast moeten worden. Een alternatief voor de begeleiding door de notaris, is het opstellen en mede ondertekenen van de beëindigingsovereenkomst door een advocaat.

Een notaris is geen financieel adviseur. Wanneer er naast de begeleiding door de notaris / mediator ook behoefte is aan financiële en/of fiscale expertise (input) en advies, kan BFPA dit additioneel verzorgen. Zeker wanneer er sprake is van een onderneming zal dit het geval zijn. Mogelijk speelt de waardebepaling van de (gezamenlijke) onderneming hierbij een rol. Vaak is het ook lastig om het inkomen van een ondernemer vast te stellen met het oog op de eventuele partneralimentatie. Voor de accountant van de onderneming is het moeilijk om een volledig onafhankelijke positie in te nemen. Immers, de ondernemer c.q. de onderneming is de klant! Neutrale financiële en fiscale expertise kan in deze situatie uitkomst bieden.
Met BFPA als register financieel echtscheidingsadviseur (RFEA) hou je de gehele financiële en fiscale advisering en begeleiding in één hand! Dit kan op individuele basis of gezamenlijk. In veel situaties geeft financiële duidelijkheid ruimte om, ook over andere onderwerpen, overeenstemming te bereiken waar dat eerst niet mogelijk was.

BFPA werkt met zowel mediators als ook advocaten en notarissen samen. Neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek wat betreft de scheidingsbegeleiding met mediation in combinatie met BFPA.