Mediator

Op grond van de door jou geven antwoorden op de meerkeuzevragen en hetgeen wat voor jou het belangrijkste onderwerp is, ligt de begeleiding door een mediator het meest voor de hand. Met de gespreks- en scheidingsbegeleiding door de mediator wordt het in de regel mogelijk om overeenstemming te bereiken op onderwerpen waar de standpunten nu nog te sterk uiteen lopen. Vaak geeft inzicht in de financiële gevolgen van de scheiding en de financiële toekomst na de scheiding, de benodigde ruimte om met professionele begeleiding gezamenlijk naar oplossingen toe te werken. Is dit het geval? Dan is scheidingsbemiddeling en begeleiding van het gehele scheidingsproces door BFPA een prima alternatief! De insteek en het doel van de scheidingsbegeleiding is in dat geval meer gericht op financieel en fiscaal goed uit elkaar gaan.

Verdient de mediator toch de voorkeur? Bedenk dan dat de mediator geen financieel adviseur is. Wanneer er naast de begeleiding door de mediator ook behoefte is aan financiële en/of fiscale expertise (input) en advies, kan BFPA dit additioneel naast de mediator verzorgen. Zeker wanneer er sprake is van een onderneming zal dit het geval zijn. Mogelijk speelt de waardebepaling van de (gezamenlijke) onderneming hierbij een rol. Vaak is het ook lastig om het inkomen van een ondernemer vast te stellen met het oog op de eventuele kinderalimentatie. Voor de accountant van de onderneming is het moeilijk om een volledig onafhankelijke positie in te nemen. Immers, de ondernemer c.q. de onderneming is de klant! Neutrale financiële en fiscale expertise kan in deze situatie uitkomst bieden.

BFPA werkt met zowel mediators als ook advocaten en notarissen samen. Neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek wat betreft de scheidingsbegeleiding met mediation in combinatie met BFPA.