Mediator

Op grond van de door jou geven antwoorden op de meerkeuzevragen en hetgeen wat voor jou het belangrijkste onderwerp is, ligt de begeleiding door een mediator het meest voor de hand. Met de gespreks- en procesbegeleiding door de mediator wordt het in de regel mogelijk om overeenstemming te bereiken op onderwerpen waar dat eerst niet mogelijk was. Vaak geeft inzicht in de financiële gevolgen van de scheiding en de financiële toekomst na de scheiding, de benodigde ruimte om met professionele begeleiding gezamenlijk naar oplossingen toe te werken. Is dit het geval? Dan is scheidingsbemiddeling en begeleiding van het gehele scheidingsproces door BFPA een prima alternatief! De insteek en het doel van de scheidingsbegeleiding is in dat geval meer gericht op financieel en fiscaal goed uit elkaar gaan.

Verdient de mediator de voorkeur? hou er dan rekening mee dat de mediator geen financieel adviseur is. Wanneer er naast de begeleiding door de mediator ook behoefte is aan financiële en/of fiscale expertise en advies, kan BFPA dit additioneel verzorgen. Met BFPA als register financieel echtscheidingsadviseur (RFEA) hou je de gehele financiële en fiscale advisering en begeleiding in één hand! Dit kan op individuele basis of gezamenlijk. In veel situaties geeft financiële duidelijkheid ruimte om, ook over andere onderwerpen, overeenstemming te bereiken waar dat eerst niet mogelijk was.

BFPA werkt met zowel mediators als advocaten en notarissen samen. Neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek wat betreft de scheidingsbegeleiding met mediation in combinatie met BFPA.