Financieel adviseur

Op grond van de door jou geven antwoorden op de meerkeuzevragen en hetgeen wat voor jou het belangrijkste onderwerp is, ligt de begeleiding door een register financieel echtscheidingsadviseur (RFEA) het meest voor de hand. Wat betreft de meeste cruciale onderwerpen kunnen jullie in onderling overleg overeenstemming bereiken. Met de gespreks- en procesbegeleiding door de RFEA wordt het mogelijk om ook overeenstemming te bereiken op de onderwerpen waar dat eerst nog niet mogelijk was. Duidelijkheid wat betreft financiële onderwerpen geeft daartoe vaak ook de ruimte.

Met BFPA als register financieel echtscheidingsadviseur (RFEA) hou je de gehele financiële en fiscale advisering en begeleiding in één hand! BFPA begeleidt het gehele scheidingsproces, inclusief het indienen van het echtscheidingsverzoek door de advocaat bij de rechtbank. Zijn jullie geregistreerd partners zonder minderjarige kinderen? In dat geval is de begeleiding inclusief de door de advocaat of notaris mede ondertekende beëindigingsovereenkomst van het geregistreerd partnerschap. Neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.