Financieel adviseur

Op grond van de door jou geven antwoorden op de meerkeuzevragen en hetgeen wat voor jou het belangrijkste onderwerp is, ligt de begeleiding door een register financieel echtscheidingsadviseur (RFEA) het meest voor de hand. Wat betreft de meeste cruciale onderwerpen kunnen jullie in onderling overleg overeenstemming bereiken. Met de gespreks- en procesbegeleiding door de RFEA wordt het mogelijk om ook overeenstemming te bereiken op de onderwerpen waar dat eerst nog niet mogelijk was. Duidelijkheid wat betreft financiële onderwerpen geeft daartoe vaak ook de ruimte.

Zeker wanneer er sprake is van een onderneming zal dit het geval zijn. Mogelijk speelt de waardebepaling van de (gezamenlijke) onderneming hierbij een rol. Vaak is het ook lastig om het inkomen van een ondernemer vast te stellen met het oog op eventuele kinderalimentatie. Voor de accountant van de onderneming is het moeilijk om een volledig onafhankelijke positie in te nemen. Immers, de ondernemer c.q. de onderneming is de klant! Neutrale financiële en fiscale expertise kan in deze situatie uitkomst bieden.

Met BFPA als register financieel echtscheidingsadviseur (RFEA) hou je de gehele financiële en fiscale advisering en begeleiding in één hand! BFPA begeleidt het gehele proces van uit elkaar gaan. De afspraken met betrekking tot de (financiële) afwikkeling van de samenleving worden in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.