Financieel adviseur

Op grond van de door jou geven antwoorden op de meerkeuzevragen en hetgeen wat voor jou het belangrijkste onderwerp is, ligt de begeleiding door een register financieel echtscheidingsadviseur (RFEA) het meest voor de hand. Wat betreft de meeste cruciale onderwerpen kunnen jullie in onderling overleg overeenstemming bereiken. Met de gespreks- en procesbegeleiding door de RFEA wordt het mogelijk om ook overeenstemming te bereiken op de onderwerpen waar dat eerst nog niet mogelijk was. Duidelijkheid wat betreft financiële onderwerpen geeft daartoe vaak ook de ruimte.

Met BFPA als register financieel echtscheidingsadviseur (RFEA) hou je de gehele financiële en fiscale advisering en begeleiding in één hand! BFPA begeleidt het gehele proces van uit elkaar gaan. De afspraken met betrekking tot de (financiële) afwikkeling van de samenleving worden in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.