Advocaat

Op grond van de door jou geven antwoorden op de meerkeuzevragen en hetgeen wat voor jou het belangrijkste onderwerp is, ligt begeleiding door een advocaat het meest voor de hand. Omdat jullie het niet eens kunnen worden over een aantal cruciale onderwerpen, ligt een langlopende geld verslindende vechtscheiding, met ieder een eigen advocaat, al snel op de loer. Mogelijk is begeleiding door een mediator een goed alternatief om mee te beginnen. Daar moeten jullie dan wel beiden voor open staan. Kosten- en tijdbesparend is dit alternatief in ieder geval wel!

Een advocaat is geen financieel adviseur. Wanneer er naast de juridische begeleiding ook behoefte is aan financiële en/of fiscale expertise en advies, kan BFPA dit additioneel verzorgen. Met BFPA als register financieel echtscheidingsadviseur (RFEA) hou je de gehele financiële en fiscale advisering en begeleiding in één hand! Dit kan op individuele basis of gezamenlijk. In veel situaties geeft financiële duidelijkheid ruimte om, ook over andere onderwerpen, overeenstemming te bereiken waar dat eerst niet mogelijk was.

BFPA werkt met zowel mediators als ook advocaten en notarissen samen. Neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek wat betreft de scheidingsbegeleiding met mediation in combinatie met BFPA.