Verdeling roerende zaken

Je hebt aangegeven dat het op dit moment niet mogelijk is om de roerende zaken in onderling overleg te verdelen en/of verrekenen. Wanneer jullie er op dit punt al niet uit kunnen komen, ligt een vechtscheiding mogelijk al op de loer met alle negatieve en kostbare en tijdrovende gevolgen van dien.

Over het algemeen kleven er aan de verdeling van de roerende zaken geen fiscale consequenties. Dit is anders wanneer er kostbare zaken te verdelen zijn. In dat geval ligt ligt het risico van overbedeling met de heffing van schenkbelasting op de loer. Denk daarbij aan antiek, kunst, een kostbare verzameling, een dure auto, etc. Verder heeft het onderling uitruilen van bruto met netto vermogensbestanddelen fiscale gevolgen. Denk daarbij aan een lijfrente of pensioen dat tegen het aandeel in de overwaarde van de (2e) woning uitgeruild wordt. Veel is mogelijk, maar er dient dan wel met de fiscale gevolgen rekening gehouden te worden.