Verdeling roerende zaken

Je hebt aangegeven dat jullie wat betreft de verdeling en/of verrekening van de roerende zaken het over een aantal zaken eens zijn. Over een aantal zaken zijn jullie het nog oneens.

Over het algemeen kleven er aan de verdeling van de roerende zaken geen fiscale consequenties. Dit is anders wanneer er kostbare zaken te verdelen zijn. In dat geval ligt het risico van overbedeling met de heffing van schenkbelasting op de loer. Denk daarbij aan antiek, kunst, een kostbare verzameling, een dure auto, etc. Verder heeft het onderling uitruilen van bruto met netto vermogensbestanddelen fiscale gevolgen. Denk daarbij aan een lijfrente of pensioen dat tegen het aandeel in de overwaarde van de (2e) woning uitgeruild wordt. Veel is mogelijk, maar er dient dan wel met de fiscale gevolgen rekening gehouden te worden.