Verdeling financiële producten

Je hebt aangegeven dat jullie wat betreft de verdeling en/of verrekening van de financiële producten het over een aantal zaken eens zijn. Over een aantal zaken zijn jullie het nog oneens. Mogelijk willen jullie  eerst over de mogelijkheden geadviseerd worden.

Aan de verdeling van financiële producten kunnen ver strekkende fiscale consequenties kleven. Daarmee moet bij de aangifte over het jaar van scheiding rekening gehouden worden. De aangifte over het jaar van scheiding is sowieso nogal complex.