Schriftelijk vastleggen van de afspraken

Je hebt aangegeven dat jullie het schriftelijk vastleggen van de afspraken (opstellen concept convenant of vaststellingsovereenkomst) uit handen willen geven.

Jullie geven er de voorkeur aan om bijgestaan te worden door een scheidingsdeskundige die dit voor jullie verzorgt.