Schriftelijk vastleggen van de afspraken

Je hebt aangegeven dat jullie de afspraken zelf in concept kunnen vastleggen (opstellen concept convenant of vaststellingsovereenkomst).

Jullie willen zoveel mogelijk zelf doen en voorbereiden. Jullie komen er samen uit.