Pensioen

Je hebt aangegeven dat jullie nog willen uitzoeken, of jullie laten adviseren wat jullie met de pensioenverdeling na scheiding kunnen doen. Er zijn verschillende mogelijkheden waaruit jullie kunnen kiezen. Jullie kunnen ook de wettelijke regeling volgen. De verschillende mogelijkheden dienen goed in kaart gebracht te worden om een goede keuze te kunnen maken.

Bijzonder partnerpensioen

Het verdient aanbeveling ook stil te staan bij de gevolgen van overlijden na de scheiding. Dit is zeker het geval wanneer er sprake is van partner- en/of kinderalimentatie. Is er nog partnerpensioen na de scheiding? Of vervalt het partnerpensioen na de scheiding? Is er recht op een nabestaandenuitkering (ANW) en zo ja hoe hoog is de uitkering?