Pensioen

Jullie geven aan dat jullie eventueel willen kiezen voor conversie. Dat kan met name bij scheiding op latere leeftijd een prima keuze zijn. Wanneer er nog jonge kinderen zijn kan conversie nadelig uitpakken. Bij conversie wordt namelijk ook het bijzondere partnerpensioen in een zelfstandig recht geconverteerd. Het recht op partnerpensioen voor de alimentatiegerechtigde komt hierdoor te vervallen.

Als gevolg van de conversie valt bij overlijden van de alimentatieplichtige de partneralimentatie weg. Deze wordt eventueel (deels) door de uitkering uit de ANW ondervangen. Echter bij overlijden van de partneralimentatieplichtige, valt ook de kinderalimentatie weg! Bij pensioenverevening blijft het recht op bijzonder partnerpensioen wél bestaan.

Een ander nadeel van conversie is, dat bij overlijden van de alimentatiegerechtigde ofwel de tot verevening gerechtigde het zelfstandig recht op ouderdomspensioen niet terugvloeit naar de vereveningsplichtige. Dit is bij pensioenverevening wél het geval.

Wel of niet conversie? Het blijft maatwerk!