Pensioen

Jullie hebben aangegeven dat jullie willen optimaliseren met een van de wettelijke 50/50 verevening afwijkend percentage.

Dit doen jullie waarschijnlijk in verband met jullie leeftijdsverschil en jullie niet van elkaars leeftijd afhankelijk willen zijn, of omdat er bij voorbeeld nog andere oudedagsvoorzieningen zijn of een groot verschil in vermogen.

Een dergelijke keuze komt neer op maatwerk en vraagt om deskundige begeleiding.