Pensioen

Je hebt aangegeven dat de (wettelijke) mogelijkheden die jullie hebben met pensioen en scheiding jullie bekend zijn. Jullie willen afzien van verdeling. Ieder houdt zijn eigen pensioen.

Wanneer de pensioenen gelijkwaardig zijn, is dit een prima oplossing. Bij grotere verschillen in pensioenopbouw bestaat het risico dat de fiscus het afzien van verevening zal zien als schenking.

Bijzonder partnerpensioen

Het verdient aanbeveling ook stil te staan bij de gevolgen van overlijden na de scheiding. Dit is zeker het geval wanneer er sprake is van partner- en/of kinderalimentatie. Is er nog partnerpensioen na de scheiding? Of vervalt het partnerpensioen na de scheiding? Is er recht op een nabestaandenuitkering (ANW) en zo ja hoe hoog is de uitkering?