Pensioen

Je hebt aangegeven dat de (wettelijke) mogelijkheden die jullie hebben met pensioen en scheiding jullie bekend zijn. Jullie volgen de wettelijke 50/50 regeling.
De wettelijke regeling is doorgaans een prima doorsnee oplossing voor de verdeling van het pensioen. Het leeftijdsverschil en de mogelijkheid van beiden om pensioen te vervroegen of uit te stellen, kan voor een van beiden bijzonder nadelig uitpakken.

Bijzonder partnerpensioen

Het verdient aanbeveling ook stil te staan bij de gevolgen van overlijden na de scheiding. Dit is zeker het geval wanneer er sprake is van partner- en/of kinderalimentatie. Is er nog partnerpensioen na de scheiding? Of vervalt het partnerpensioen na de scheiding? Is er recht op een nabestaandenuitkering (ANW) en zo ja hoe hoog is de uitkering?