Partneralimentatie

Je hebt aangegeven dat jullie de partneralimentatie in onderling overleg hebben vastgesteld.

Het is verstandig om de gemaakte afspraken te vergelijken met de richtlijnen voor de partneralimentatie (Trema normen). Op die manier is het mogelijk om daar waar de gemaakte afspraken afwijken, om de motivatie daarvoor, en daarmee jullie bedoeling, schriftelijk vast te leggen.