Partneralimentatie

Je hebt aangegeven dat jullie de partneralimentatie in onderling overleg hebben vastgesteld. Jullie willen wel checken of deze afspraak redelijk en/of te doen gebruikelijk is.

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) heeft wat betreft de partneralimentatie richtlijnen opgesteld, de zo genoemde Tremanormen ofwel alimentatienormen. Op basis van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige wordt de alimentatie conform deze normen vastgesteld. Onderlinge afspraken kunnen hieraan getoetst worden.