Partneralimentatie

Je hebt aangegeven dat het op dit moment niet mogelijk is om in onderling overleg afspraken te maken wat betreft de partneralimentatie.

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) heeft wat betreft de partneralimentatie richtlijnen opgesteld, de zo genoemde Tremanormen ofwel alimentatienormen. Op basis van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige wordt de alimentatie conform deze normen vastgesteld.