Ondernemer

Je hebt aangegeven dat een van jullie ondernemer is.

Zeker wanneer een van jullie ondernemer is, zijn er een groot aantal financiƫle zaken die aandacht vragen. Veel hangt af van het gegeven of en zo ja welke huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden van toepassing zijn. Dit houdt verband met het wel of niet betrekken van de onderneming(en) in de vermogensverdeling. Valt de onderneming binnen de verdeling of verrekening? In dat geval rijst de vraag hoe de onderneming dient te worden gewaardeerd.

Hoe moet het inkomen bepaald worden in het kader van de eventuele kinder- of partneralimentatie? Is er sprake van nog niet uitgekeerde winst, die onttrokken is gebleven aan het gezamenlijk gezinsinkomen?

Hoe zit het met de eventuele oudedagsvoorzieningen binnen de ondernemingen, zoals de FOR, pensioen en lijfrente? Vaak heeft de ondernemer zelf geen weet van dergelijke voorzieningen, laat staan de partner van de ondernemer.