Ondernemer

Je hebt aangegeven dat geen van beiden ondernemer is.