Kinderen

Je hebt aangegeven dat jullie samenwonen en dat jullie meerderjarige kinderen hebben.

Er van uitgaande, dat jullie over jullie kinderen het gezamenlijk gezag hebben, zijn jullie verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Doen jullie dit niet dan ontstaat er pas een probleem wanneer jullie in de toekomst onenigheid krijgen. Er ligt in dat geval niets vast qua afspraken m.b.t. de kinderen.

Gezamenlijk gezag

Het feit dat de vader heeft erkend bij de geboorte aangifte van het kind bij de gemeente houdt niet automatisch in dat er daardoor voor de vader sprake is van ouderlijk gezag. De vader kind familieband is weliswaar tot stand gekomen, echter het gezag dient met toestemming van de moeder in het gezagsregister te zijn aangetekend. Dit kan eenvoudig online.