Kinderalimentatie

Je hebt aangegeven dat het op dit moment niet mogelijk is om in onderling overleg afspraken te maken wat betreft de kinderalimentatie.

Wat betreft de zorgplicht voor kinderen gelden er dwingende wettelijke bepalingen. Wat betreft de hoogte van de kinderalimentatie gelden er richtlijnen, de zo genoemde Tremanormen ofwel alimentatienormen, waaraan scheidingsprofessionals, bij de vaststelling van de kinderalimentatie, zich conformeren. Dit geldt in principe ook voor de rechter.