Kinderalimentatie

Je hebt aangegeven dat jullie overeenstemming hebben bereikt over de kinderalimentatie.

Wettelijk is bepaald, dat de kinderalimentatie jaarlijks geïndexeerd wordt. Het indexpercentage wordt jaarlijks door de minister vastgesteld. Hiervan kan in onderling overleg niet worden afgeweken.