Kinderalimentatie

Je hebt aangegeven dat jullie in onderling overleg de kinderalimentatie hebben afgesproken. Jullie willen checken of deze afspraken redelijk zijn.

Wat betreft de hoogte van de kinderalimentatie gelden er richtlijnen, de zo genoemde Tremanormen ofwel alimentatienormen. Deze zijn onder meer op basis van de draagkracht van beiden gebaseerd. De toets of jullie afspraken redelijk zijn wordt gedaan op basis van deze objectieve richtlijnen.