Jullie zijn geregistreerd partners

Je hebt aangegeven dat jullie geregistreerd partners zijn en geen minderjarige kinderen hebben. Jullie kunnen het partnerschap ontbinden via de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarvoor dient er een door de advocaat of notaris medeondertekende beÃĢindigingsovereenkomst aan de ambtenaar over gelegd te worden.

Dit betekent niet dat de begeleiding van het scheidingsproces ook door de advocaat, of notaris verzorgd moet worden. De begeleiding kan bij voorbeeld ook door de mediator, of financieel echtscheidingsadviseur verzorgd worden. De advocaat, of notaris doet in dat geval alleen de check en medeondertekening van de beÃĢindigingsovereenkomst in samenwerking met de mediator of financieel echtscheidingsadviseur.