De gezamenlijke huurwoning

Je hebt aangegeven dat jullie op dit moment nog niet eens kunnen worden over de gezamenlijke woning.

Wie van jullie juridisch gezien aanspraak op de woning kan maken hangt onder meer af van op wiens naam de huurovereenkomst staat. Daarnaast is de onderlinge juridische verhouding van belang. Maar ook, wat is financieel haalbaar?