De gezamenlijke eigenwoning

Je hebt aangegeven dat jullie op dit moment het nog niet eens kunnen worden over de gezamenlijke woning.

De onderlinge juridische verhouding is bepalend wie van jullie in beginsel aanspraak op de woning kan maken. Daarnaast spelen andere afwegingen een belangrijke rol. Wat is financieel haalbaar? Wat zijn de eventuele fiscale consequenties?