De gezamenlijke eigenwoning

Je hebt aangegeven dat jullie het eens zijn over wie er in de woning kan blijven wonen.

De onderlinge juridische verhouding is bepalend wie van jullie in beginsel aanspraak op de woning kan maken. Daarnaast spelen andere afwegingen een belangrijke rol. Wat is financieel haalbaar? Wat zijn de eventuele fiscale consequenties?