De gezamenlijke eigenwoning

Je hebt aangegeven dat jullie er over uit zijn wie er in de woning kan blijven wonen. Jullie weten nog niet of dit financieel haalbaar is.

De onderlinge juridische verhouding is bepalend wie van jullie in beginsel aanspraak op de woning kan maken. Daarnaast spelen andere afwegingen een belangrijke rol, zoals wat zijn de eventuele fiscale consequenties?