Belangrijkheid: Gespreksbegeleiding / coaching door professional